SLEVOVÝ SYSTÉM naší mobilní aplikace


1. Prokažte se v některém z účastnících se kempů slevovým kódem a získejte tak slevu z ceny za ubytování.

Slevový  kód je nutné ukázat hned při příjezdu, musíte mít tedy aplikaci nainstalovanou již předem

(Datum a čas prvního spuštění aplikace je součástí slevového kódu! )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. Sleva se poskytuje z celého účtu za ubytovací služby (mimo poplatku obci).

Nevztahuje se tedy na stravování, poplatky za různé půjčovné a jiné doplňkové služby

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Sleva se vztahuje na majitele telefonu a jeho rodinné příslušníky (pro jedno campingové místo, jednu chatu, jeden mobilní dům apod.). Nelze ji tedy využívat pro celé skupiny.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. Sleva je platná a kempy jsou zavázáni ji poskytovat vždy pro kalendářní rok, zkontrolujte si tedy, než do kempu pojedete, zda je kemp do slevového systému stále zapojen.

Pokud ano,  naleznete u něj speciální symbol s uvedením výše procentické slevy(5,10,15,...% ). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kempy si můžete nechat FILTROVAT - zobrazit si jen ty, které slevu poskytují! 

Do systému se stále zapojují kempy nové – sledujte tedy aktuální informace !

 

V případě jakýchkoli problémů nás kontaktujte

 

 

Jezdíte i do zahraničních kempů a rádi by jste ušetřili i tam?

Seznamte se i se slevovým systémem Evropských kempů:

Slevový systém CampingCard