Vereniging van campings van Tsjechië

is een organisatie die eigenaren en managers van campings en vakantieparken verenigt.  

 

Voornaamste activiteiten:

  1. Wij stimuleren het respecteren van ethische  normen en werken samen met professionele organisaties in de Tsjechische Republiek en in het buitenland. Communicatie met overheidskantoren en de staat
  2. Gemeenschappelijke marketingactiviteiten in de Tsjechische Republiek en in het buitenland, het jaarlijks uitbrengen van een eigen catalogus en een volledige propagatie van onze objecten op de internetsite www.camp.cz.Elk lid heeft continu toegang tot zijn eigen gegevens en de mogelijkheid om deze te veranderen De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens ligt zo doende bij de manager van elke camping afzonderlijk..
  3. Wij verlenen een informatie aan ons ledenbestand over de ontwikkeling van technologieën en trends, informeren over nieuwe wetgeving die ons vakgebied betreft, bemiddelen in de uitwisseling van ervaringen op jaarlijkse „lente-vergaderingen“ en  een „plenaire vergadering“ in de herfst.
  4. Wij zijn de garantie voor het certificaat „camping en vakantiepark“ van het ministerie van regionale ontwikkeling (meer hierover in een apart hoofdstuk)
  5. Wij verstrekken consultatie- en adviesdiensten voor actuele problemen,  verwijzen naar aktuele rechts- en andere voorschriften en normen betreffende bouw, verbouwen of uitbaten van objecten als campings en vakantieparken , bemiddelen in adviesbijeenkomsten met andere partners ter oplossing van gegeven problemen e.d. 


Contact:

Als u onze doelen wilt steunen, lid wilt worden van onze associatie of andere informatie wilt opvragen over haar activiteiten, richt u zich dan tot het hoofd van ons secretariaat:

Asociace kempů ČR

Náměstí Míru,  538 03   Heřmanům Městec

mail: info@camp.cz