facebook

Kempy v ČR - akceptující CampingCard


Kempy v ČR, které chrání život svým hostům - v areálu mají umístěn Automatický Externí Defibrilátor.


Co je AED defibrilátor?

 AED nebo-li Automatický Externí Defibrilátor je sofistikované zařízení, určené pro laickou obsluhu, které vás krok za krokem provede pomocí vizuálních a hlasových pokynů bezpečnou a účinnou resuscitací s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce. Jestliže AED detekuje zástavu srdce, nabije se a vyzve zachránce, aby pouhým zmáčknutím tlačítka na přístroji vyslal defibrilační výboj. Pokud AED nedetekuje zástavu srdce, nenabije se a neumožní podání výboje = nedá se zneužít či nevhodně použít.Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků. Nikdo z nás neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody a zda pomoc nebude potřebovat on sám. Je zcela lhostejné, zda je člověk zdravý, nemocný, obézní, hubený, kuřák, či nekuřák. K zástavě srdce dochází bez předchozího varování a může postihnout i zcela zdravého člověka! Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Přesto máte šanci bojovat s ní – včasnou defibrilací pomocí defibrilátoru! V případě náhlé zástavy srdce jde o čas! Bez AED defibrilátoru přežívá jen 5 % postižených. S použitím AED defibrilátoru však až 94 %.


Čas = život

Pro úspěšné obnovení činnosti srdce jsou rozhodující první 4 minuty od náhlé srdeční zástavy. Pokud je v této době zahájena vnější masáž srdce a podán elektrický šok, má postižený velkou naději na přežití! Šance na přežití klesá každou minutu o 7 až 10%. Po 10 minutách je pravděpodobnost záchrany menší než 5%. Doba, která uplyne do příjezdu záchranné služby je často příliš dlouhá. Dle platné legislativy v ČR je dojezd ZZS do 20 minut.  

Více informací, popis ovládání a možnost objednání AED naleznete ZDE


Podívejte se, kolik kempů již investovalo do bezpečí svých hostů:

Přehled kempů v ČR vybavených AED naleznete ZDE