Kategorizace kempů v ČR  platná do roku 2011

Asociace provádí kategorizaci kategorie „kemp a chatová osada „ s pověřením Ministerstva pro místní rozvoj  na základě „Doporučeného standartu ubytovacích služeb“ vydaných jmenovaným ministerstvem. Cílem kategorizace je v dané kategorii zařadit objekty do určených tříd (označení hvězdičkami). Toto roztřídění umožňuje základní orientaci a přehled o rozsahu  poskytovaných služeb. Na přizpůsobení kategorizace novým požadavkům kontinuálně  pracujeme(od roku 2012 vstoupí v platnost ve zcela nové podobě)

Základní specifikace platné kategorizace * - **** :

 

 

Přístup do ubytovacího zařízení

Třída

**** *** ** *
2. Možnost parkování motorových vozidel u ubytovacích objektů (stanů, karavanů, chat apod.) nebo na vyčleněné ploše pro parkování. x x x x
3. Vnitřní komunikace mají zpevněný povrch a pro provoz motorových vozidel je bezprašný. V době snížené viditelnosti jsou osvětleny. x x x x
Vnitřní prostory a recepce
1. Je zajištěna služba recepce, noční služba je kdykoliv dosažitelná.     x x
2. Recepce má nepřetržitou službu, je k dispozici místnost pro příjem hostů. x
x    
3. Je zajištěna ostraha areálu. x      
4. Pro snazší orientaci hostů jsou jednotlivé prostory ubytovacího zařízení označeny viditelnými nápisy a piktogramy. x x x x
5. V ubytovacím zařízení je k dispozici telefon (pro třídu musí být pro hosty informace o nejbližší telefonní stanici. x x x  
6. Telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin. x      
7. Směnárna nebo bezhotovostní platby pomocí platebních karet. x      
8. Faxové služby. x x    
Společenské a stravovací prostory a služby

1. Na každých započatých 100 hostů v kempu jsou k dispozici v samoobslužné kuchyni s tekoucí studenou a teplou vodou:
- 
dva dřezy s výlevkou na mytí nádobí
- 
jeden dvouplotýnkový vařič
- 
dvě místa u pracovních stolů
Pro konzumaci připravené stravy je vyhrazen krytý prostor s nejméně 10 m2.

x x x  
2. V areálu kempu nebo docházkové vzdálenosti do 500 m je zajištěn prodej základních potravin a hygienických potřeb.     x  
3. V areálu kempu je zajištěn prodej základních potravin a hygienických potřeb. x x    
4. V docházkové vzdálenosti do 500 m je stravovací zařízení.   x    
5. V areálu je stravovací zařízení. x      
6. V areálu kempu je společenská místnost s televizorem, na každých započatých 100 hostů je 10 míst k sezení. x x    
7. V areálu kempu je k dispozici video, satelit. x      
8. Jsou vytvořeny podmínky pro sportování, včetně půjčování sportovních potřeb.     x  
9. Vybudované víceúčelové hřiště.   x    

10. Vybudovaná speciální sportoviště – odbíjená, tenis, minigolf, basketbal, kopaná, fitcentrum, kuželky, lukostřelba, squash apod. Uvedená kategorie musí v areálu nabídnout minimálně 3 výše uvedená sportoviště nebo jiná.

x      
11. Vybavení dětského hřiště. x x x  
12. Přírodní koupaliště či bazén v areálu. x
     
Vybavení kempu, minimální obytné plochy

1. Minimální plocha pro umístění stanu nebo stanu, obytného přívěsu a auta nebo obytného auta, buňky, maringotky:
- 
40 m2
- 
60 m2
- 
80 m2
Prostor pro kempovou jednotku je vytyčen.

x x x x
2. Prostor kempu je ohraničen. x x x x
3. Prostor kempu je v době snížené viditelnosti osvětlen. x x x x
4. V kempu je prostor pro ohniště. x
x x x
5. Podmínky pro praní (automatická pračka) a žehlení prádla. x x    
6. Přípojka elektrického proudu musí být
pro 20% kempových jednotek
- 
pro 40% kempových jednotek
-  pro 60% kempových jednotek
x x x  
Hygienické vybavení
1. Na každých započatých 100 hostů musí být minimálně
- 
pro ženy 3 WC, 4 umyvadla, 2 sprchy
- 
pro muže 2 WC, 2 pisoáry (možno nahradit WC), 4 umyvadla, 2 sprchy.
Místnosti jsou osvětleny, jejich stěny a podlahy musí mít snadno udržovatelný povrh (dlažba, obklady, nátěry apod.). Umývárny jsou vybaveny zrcadlem a poličkou dle počtu umyvadel, zásuvkou elektrického proudu s označením napětí a možností zavěšení oděvů.
x x x  
2. Na každých započatých 100 hostů musí být minimálně
- 
pro ženy 2 WC, 4 umyvadla nebo žlaby, 1 sprcha
-  pro muže 1 WC, 1 pisoár (možno nahradit WC nebo žlábkem), 4 umyvadla, 1 sprcha.
      x
3. Tekoucí teplá voda k umývání a sprchování je k dispozici nepřetržitě. x x    
4. Tekoucí teplá voda k umývání a sprchování je k dispozici nejméně po dobu 6 hodin denně (minimální kapacita 10 litrů na jednoho denně).     x  
5. K odkládání pevných odpadků slouží kryté nádoby – popelnice, kontejnery, sudy nebo platové pytle ve stojanech apod. Vyvážení se provádí dle potřeby, minimálně jedenkrát týdně. Pro jednoho hosta se počítá 1 litr odpadu denně. x x x x
6. Bezbariérové WC.   x x  
7. Bezbariérová hygienická kabina. x
     
8. Samostatné výlevky pro chemické WC s tekoucí vodou. x x x  
9. Servisní stání pro obytné vozy. x      
Pronajímaná ubytovací zařízení
1. V pronajímaném ubytovacím objektu (chata, stan, obytný přívěs, buňka, maringotka apod.) nebo jeho samostatné pronajímané místnosti jsou nejvýše 4 stálá lůžka. Na žádost hosta je možno zřídit příležitostné lůžko při dodržení minimální obytné plochy. x x x  
2. Ubytovací objekt nebo jeho samostatně pronajímatelná místnost je vybavena
- 
Stolem
- 
Místy k sezení podle počtu stálých lůžek
- 
Prostorem pro uložení prádla a zavěšení oděvů
- 
Zrcadlem
- 
Košem na odpadky.
V jednotlivých místnostech musí být osvětlení.
x x x  
3. Ubytovací objekt nebo jeho samostatně pronajímatelná místnost musí být vybavena lůžkovinami a povlečením na počet lůžek a výměna bude provedena nejdéle za 7 dní pobytu.   x    
4. Ubytovací objekt nebo jeho samostatně pronajímatelná místnost musí být vybavena lůžkovinami, povlečením, ručníky, mýdlem a skleničkami na počet lůžek. Výměna povlečení musí být provedena po každém hostu, nejdéle však za 7 dní pobytu, ručníky každé 3 dny. x
     
5. Úklid zajištěn provozovatelem nejdéle za 7 dní pobytu.   x    
6. Úklid zajištěn provozovatelem denně. x      
7. Obytná plocha na 1 lůžko
- 
minimálně 3 m2
-  minimálně 4 m2
x x x